Teamcoaching is een begeleidingsvorm waarin een samenwerkend team werkt aan het verbeteren van de samenwerking. Het kan gaan om teambuilding/samenwerkingsbegeleiding, wanneer men tot doel heeft vanuit eenzelfde visie, in meer samenhang en met meer doelgerichtheid te werken. Dat leidt tot beter begrip van elkaars opvattingen, behoeften, posities en gedrag en tot inzicht in factoren die de samenwerking positief of negatief beïnvloeden. Wanneer er conflicten zijn is de coaching gericht op het onderzoeken van de bronnen van conflict, de manier waarop men ermee omgaat en de wijze waarop het conflict kan worden opgelost. Ook kan teamcoaching worden ingezet wanneer een team de visie op de toekomst wil verkennen: de strategische positionering bijvoorbeeld, of de mogelijkheden van een toekomstige samenwerking. Dan is de teamcoaching gericht op visieontwikkeling en strategische visie. De doelstelling van de teamcoaching wordt in een eerste gesprek gezamenlijk verkend en vastgesteld in overleg met de opdrachtgever. Daarbij zijn zoveel mogelijk teamleden actief betrokken. In het werken met teamcoaching wordt gebruikt gemaakt van groepsgesprek en van lichaamsgericht werken en drama-opdrachten, in een evenwichtige en activerende opbouw. Hierbij wordt geregeld samengewerkt met Maartje Keijzer, theaterwetenschapper en communicatietrainer.

Vanwege erkenning als NHG supervisor (Liesbeth) accreditabel voor 1 punt per uur.

Wordt aangeboden door Liesbeth