Aan de vloedlijn van ontwikkelingen zie je het best de horizon!

Veranderen is lastig zowel voor individuen als voor groepen en organisaties. Maar als je blijft doen wat je deed blijf je krijgen wat je kreeg. Met een ruime ervaring als directeur – bestuurder van een organisatie met veel professionals weet ik dat als geen ander. Bij fusies, huisvestingstrajecten en reorganisaties blijkt telkens weer dat veranderingen vooraf soms pijnlijk en vervelend lijken, maar achteraf vaak een zegen zijn.

Voor veel instellingen die met subsidie van de overheid werken is de vraag naar maatschappelijke relevantie en doelmatigheid vanzelfsprekend. Toch is die vraag moeilijker te beantwoorden dan op het eerste gezicht lijkt. Juist in de dynamiek tussen het private en publieke domein ligt mijn expertise.

Ik heb vanuit de kant van de gebruiker bouwtrajecten mogen begeleiden. Het Eemhuis in Amersfoort is daar een voorbeeld van. Van het programma van eisen tot en met de realisatie. Daarbij komt het niet alleen aan op vakkennis, maar vooral ook op het strategisch inzicht in de belangen die er van de verschillende belanghebbenden zijn en de krachtenvelden die daarbij ontwikkeld worden.


Werkwijze

Voor mij staan de vooraf afgesproken doelen centraal. Verantwoordelijkheid nemen, heldere boodschappen geven en duidelijk communiceren zijn daarin belangrijke uitgangspunten.

In mijn werk staan allereerst vraag en vraagverheldering voorop. Samen met de opdrachtgever spreek ik de te behalen doelen af en het tijdpad waarin deze moeten worden gerealiseerd. Ik werk graag SMART. (specifiek, meetbaar, aanvaardbaar, realistisch en tijdgebonden) zonder daarbij het proces uit het oog te verliezen.


Werkzaamheden

Keijzer en Van der Jagt advies bestaat sinds mei 2006. Vanaf die tijd verzorg ik verandertrajecten, individuele coaching, groepsbegeleiding en trainingen. Ik heb ruime ervaring met (interim) management. Daarvan was De Lindenberg in Nijmegen een grotere opdracht. Momenteel werken we hard aan het opzetten van een afdeling scholing.


Curriculum Vitae

Geboren 11 september 1951

In 1982 werd ik benoemd als schoolleider van één van de muziek- en dansscholen van de Stichting Kunstzinnige Vorming Rotterdam (SKVR) en in 1990 als directeur van het Rotterdams Conservatorium. Vanaf 1992 voerde ik de directie van de Muziek- en dansschool Amersfoort, Soest en Hoevelaken. Van 2000 tot en met 2016 werd ik directeur – bestuurder van Scholen in de Kunst te Amersfoort; een brede instelling voor kunsteducatie. Vanaf 2017 voer ik werkzaamheden uit als interim leidinggevende, o.a.  als directeur – bestuurder bij de Lindenberg in Nijmegen, en als adviseur voor huisvestingstrajecten.

Opleidingen:

 • Conservatorium (schoolmuziek)
 • postdoctorale opleiding bedrijfskunde
 • Masteropleiding educatie
 • diverse managementopleidingen

Een overzicht van mijn bestuurlijke werkzaamheden:

 • bestuurslid van de Vrije Academie Vlaardingen,
 • bestuurslid en later voorzitter van het bestuur van de Nederlandse Onderwijstelevisie,
 • secretaris het Nederlands Instituut voor Audiovisuele Media,
 • commissaris van Niamco BV,
 • lid van de programmaraad jeugdeducatie van Teleac / NOT,
 • lid van de raad van advies van het Utrechts Conservatorium,
 • voorzitter van de Stichting bevordering Audio visuele Media in het onderwijs,
 • voorzitter van de regionale programmaraad,
 • secretaris van bestuur Kunstconnectie, branche-organisatie kunsteducatie
 • voorzitter bestuur Stadsring 51, schulphulpverlening, sociaal juridische vraagstukken
 • bestuurslid Stichting Certificering Kunsteducatie en Amateurkunst

Daarnaast hou ik van het schrijven van verhalen en sprookjes en heb ik een passie voor koken.

In 2017 werd ik benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau en kreeg ik van de gemeente Amersfoort de Jorispenning toegekend.


Aanbod


Tarieven

Vooraf wordt een uurtarief afgesproken. Dit is afhankelijk van de aard en de duur van de werkzaamheden. Voor scholingsactiviteiten wordt geen BTW in rekening gebracht omdat ik geregistreerd ben in het register van het CRKBO.