leidinggeven 4 (ook online)

Huisartsen geven leiding aan praktijkondersteuners, doktersassistentes en aan collega huisartsen in de praktijk en in de toetsgroep. Werkgeverschap, de coƶrdinatie van werkoverleg, taakdelegatie en coaching van de uitvoering van werkprocessen zijn aspecten die voor veel huisartsen nieuw en onbekend zijn. Leiderschap vereist praktische kennis, communicatieve vaardigheden en inzicht in eigen opvattingen en persoonlijk handelen. In deze cursus wordt de gelegenheid geboden om de benodigde competenties te vergroten. Diverse aspecten van leidinggeven en coachen komen aan bod, zowel in theorie als in oefensituaties.

Waarom deelnemen?

In leidinggeven 1 kwamen leiderschapsstijlen en situationeel leiderschap aan de orde; in leidinggeven 2 feedback geven/ontvangen en het jaargesprek; in leidinggeven 3 zoomden we dieper in op de vergadertechniek. Het toekomstbestendig houden of maken van de huisartsvoorziening en je eigen praktijkvoering is het onderwerp  van de cursus leidinggeven 4. Een toekomstbestendige praktijk  vraagt om zicht op de strategische koers. Een koers die gebaseerd is op een realistische toekomstverwachting, rekening houdend met externe factoren (zoals de omgeving, de patiĆ«ntenpopulatie en het beleid van de zorgverzekeraars) en interne factoren (zoals kwaliteitszorg, personeelsbeleid en samenwerking). Wat is essentieel voor de strategische koers die jouw praktijk dient te varen, gelet op deze factoren, en hoe zet je die koers in werking?

Wanneer en waar?

Keijzer en Van der Jagt organiseert deze cursussen in samenwerking met LINKH of een regionale opdrachtgever.

Doelgroep en groepsgrootte

De cursus is bedoeld voor huisartsen en voor Erkend Kwaliteitsconsulenten (EKC), de groepsgrootte is maximaal 14 deelnemers.

Duur van de cursus

De cursusduur is 4 uur.

Docent

De cursus wordt verzorgd door ervaren trainers die goed bekend zijn in de huisartspraktijk.

Meer weten?

Voor meer informatie mail naar Arie Keijzer;

arie@keijzerenvanderjagt.nl