Leidinggeven 3 (ook online)

Huisartsen geven leiding aan praktijkondersteuners, doktersassistentes en aan collega huisartsen in de praktijk en in de toetsgroep. Werkgeverschap, de coördinatie van werkoverleg, taakdelegatie en coaching van de uitvoering van werkprocessen zijn aspecten die voor veel huisartsen nieuw en onbekend zijn. Leiderschap vereist praktische kennis, communicatieve vaardigheden en inzicht in eigen opvattingen en persoonlijk handelen. In deze cursus wordt de gelegenheid geboden om de benodigde competenties te vergroten. Diverse aspecten van leidinggeven en coachen komen aan bod, zowel in theorie als in oefensituaties.

Waarom deelnemen?

In leidinggeven 1 kwamen leiderschapsstijlen en situationeel leiderschap aan de orde, en in leidinggeven 2 stond feedback geven/ontvangen en het jaargesprek centraal. Deze cursus leidinggeven 3 zoomt in op groepsdynamiek en vergadertechniek. Hoe kun je effectief vergaderen en de deelnemers meenemen in de vergaderdiscipline? Iedere deelnemer komt aan bod om zich de finesses van het vergaderen eigen te maken. Het tweede onderwerp is het krachtenveld in een team, aan de hand van het concept ‘teamrollen van Belbin’. Welke bijdrage levert iedere deelnemer aan teamwork, en hoe kunnen deze rollen optimaal tot hun recht komen? We oefenen in het herkennen van teamrollen met als doel deze in je eigen team goed te kunnen benutten.

Wanneer en waar?

Keijzer en Van der Jagt organiseert deze cursussen in samenwerking met LINKH of een regionale opdrachtgever.

Doelgroep en groepsgrootte

De cursus is bedoeld voor huisartsen en voor Erkend Kwaliteitsconsulenten (EKC), de groepsgrootte is maximaal 14 deelnemers.

Duur van de cursus

De cursusduur is 4 uur.

Docent

De cursus wordt verzorgd door ervaren trainers die goed bekend zijn in de huisartspraktijk.

Meer weten?

Voor meer informatie mail naar Arie Keijzer;

arie@keijzerenvanderjagt.nl