Cursus gespreksvoering over het levenseinde

Wist u dat:

 • driekwart van de Nederlanders duidelijke ideeën heeft over hoe en waar hij wil sterven?
 • de meeste zorgverleners en patiënten een drempel ervaren om hierover het gesprek aan te gaan?
 • in medische correspondentie tussen huisarts, SOG of medisch specialist bij ernstig zieke patiënten geen wensen of beleid t.a.v. het levenseinde staan vermeld?

Opzet van de cursus

Elke huisartspraktijk telt een aantal patiënten waarvan de huisarts niet verbaasd zou zijn wanneer die over een jaar zou zijn overleden (de ‘surprise question’). Hoe, op welk moment en op welke wijze, maakt u als huisarts of POH bespreekbaar wat de patiënt en diens naasten verwachten van de komende tijd? Wat is nog wel en niet meer mogelijk en verantwoord, en welke beslissingen rond het levenseinde staan de patiënt te wachten? Om deze vragen te kunnen bespreken wordt het concept van Advance Care Planning als kapstok gehanteerd. De cursus bestaat uit twee samenhangende trainingsmodulen van elk 2 uur en een praktijkopdracht. De twee modulen worden met tussenruimte van enkele weken gepland.

U weet na afloop

 • hoe u vaststelt welke patiënten in aanmerking komen voor Advance Care Planning
 • hoe u effectief het gesprek voert over keuzes en beslissingen rond het levenseinde
 • hoe  u de vinger aan de pols kunt houden bij de patiënt en evt. naasten
 • hoe u deze informatie in uw His kunt registreren
 • hoe u zorg draagt voor de communicatie met andere hulpverleners
 • welk voorlichtingsmateriaal geschikt is
 • hoe u komt tot een goede afweging van wat passende zorg is
 • welke rechten en plichten een rol spelen bij ACP
 • hoe op een ethische manier om te gaan met culturele verschillen rond het levenseinde
 • hoe emoties van patiënt, naasten en uzelf te hanteren

Docent

De cursus wordt verzorgd door een expert op het gebied van Advance Care Planning en communicatie arts-patiënt, voor een groep van 14 deelnemers

Wanneer en waar?

Keijzer en Van der Jagt organiseert deze cursussen in samenwerking met LINKH of een regionale opdrachtgever.

Doelgroep en groepsgrootte

De cursus is bedoeld voor huisartsen en praktijkondersteuners die elkaar al dan niet kennen, en is bij uitstek geschikt voor bijvoorbeeld toetsgroepen. De cursus kan ook in de regio worden georganiseerd met open inschrijving, voor huisartsen en POH.
De groepsgrootte is maximaal 14 deelnemers.

Duur van de cursus

De cursus bestaat uit twee samenhangende trainingsmodulen van elk 2 uur en een praktijkopdracht. De twee modulen worden met tussenruimte van enkele weken gepland.

Docent

De cursus wordt verzorgd door ervaren trainers die goed bekend zijn in de huisartspraktijk.

Meer weten?

Voor meer informatie mail naar Arie Keijzer

arie@keijzerenvanderjagt.nl