Leidinggeven 1 (ook online)

Huisartsen geven leiding aan praktijkondersteuners, doktersassistentes en aan collega huisartsen in de praktijk en in de toetsgroep. Werkgeverschap, de coördinatie van werkoverleg, taakdelegatie en coaching van de uitvoering van werkprocessen zijn aspecten die voor veel huisartsen nieuw en onbekend zijn. Leiderschap vereist praktische kennis, communicatieve vaardigheden en inzicht in eigen opvattingen en persoonlijk handelen. In deze cursus wordt de gelegenheid geboden om de benodigde competenties te vergroten. Diverse aspecten van leidinggeven en coachen komen aan bod, zowel in theorie als in oefensituaties.

Waarom deelnemen?

In deze cursus leidinggeven 1 gaan we aan de slag met persoonlijke leiderschapsvaardigheden. De verschillende leiderschapsstijlen komen aan bod en ook het situationeel leidinggeven. Je leert herkennen welke leiderschapsstijl jouw voorkeur heeft en welke je nog meer kunt inzetten. We gaan daarmee vooral ook oefenen. Situationeel leiderschap zoomt in op de communicatie tussen jou en je patiënten, medewerkers en collega’s. Naast verkenning van de theorie is er wederom gelegenheid het situationeel leidinggeven toe te passen op je eigen situatie.

Wanneer en waar?

Keijzer en Van der Jagt organiseert deze cursussen in samenwerking met LINKH of een regionale opdrachtgever.

Doelgroep en groepsgrootte

De cursus is bedoeld voor huisartsen en voor Erkend Kwaliteitsconsulenten (EKC), de groepsgrootte is maximaal 14 deelnemers.

Duur van de cursus

De cursusduur is 4 uur.

Docent

De cursus wordt verzorgd door ervaren trainers die goed bekend zijn in de huisartspraktijk.

Meer weten?

Voor meer informatie mail naar Arie Keijzer;

arie@keijzerenvanderjagt.nl

Kijk voor het actuele aanbod op www.keijzerenvanderjagt.nl