De kunst van het overtuigen en invloedstijlen

Wanneer je als professional mensen begeleidt en/of in teamverband werkt zul je geregeld meemaken dat je de ander niet kunt overtuigen van je ideeën. Er ontstaat een gesprek waarin je teveel je best gaat doen, jezelf gaat herhalen of in conflict komt met de ander. Soms ontstaat er helemaal geen gesprek omdat de ander afhaakt, al dan niet zichtbaar en expliciet. 

In deze cursus wordt ingegaan op de kunst van het overtuigen en enkele sociaal psychologische principes die daarbij horen. Wat is jouw invloedstijl, is die effectief, en welke alternatieven zijn er? Hoe ga je om met meningsverschillen en conflicten? Welk aandeel heeft je non verbale communicatie (je lichaamshouding, mimiek of stem) daarin?

Na deze verkenning ga je aan de slag met het oefenen van verschillende manieren van invloed uitoefenen. Een aantal concepten en kijkwijzers worden aangereikt, waarmee je inzicht krijgt in je eigen manieren om de ander mee te krijgen bij het bereiken van je doelen. Daarbij gaat het zowel om collega’s (in je toetsgroep waar je EKC bent, of in je praktijkteam) als om patiënten.

Wanneer en waar?

Keijzer en Van der Jagt organiseert deze cursussen in samenwerking met een regionale opdrachtgever.

Doelgroep en groepsgrootte

De cursus is bedoeld voor huisartsen, EKC en kaderhuisartsen, de groepsgrootte is maximaal 14 deelnemers.

Duur van de cursus

De cursusduur is 4 uur

Meer weten?

Voor meer informatie mail naar Arie Keijzer:

arie@keijzerenvanderjagt.nl