Coaching is een vorm van begeleiding gericht op gedragsverandering en het bereiken van concrete gedragsdoelen, zoals het adequaat omgaan met conflicten, het hanteren van lastige situaties of het verbeteren van de balans werk-privé. Bij conflictcoaching zijn meerdere personen betrokken, zoals partners in een samenwerkingsverband. Coaching vindt individueel plaats. Het aantal coachsessies wordt na de kennismakingsbijeenkomst in overleg vastgesteld. De sessies duren meestal een uur.

Vanwege erkenning als NHG supervisor (Liesbeth) accreditabel voor 1 punt per uur.

Wordt aangeboden door Liesbeth en Arie