‘In gesprek met een collega over verslaving’

Problematisch middelengebruik en verslaving komt ook voor onder huisartsen. Gebruik van alcohol, drugs, medicatie en eten maar ook van beeldschermgebruik of kopen kunnen artsen hinderen lichamelijk en geestelijk gezond te blijven in het vaak stressvolle beroep. In deze cursus nemen deelnemers kennis van het vóórkomen van verslaving onder huisartsen en worden zij zich bewust van hun eigen referentiekader en dat van anderen hierover. Zij kunnen gespreksvaardigheden toepassen in het omgaan met collega’s die kampen met problematisch middelengebruik of verslaving. Hoe het gesprek te initiëren; de eigen waarneming en vermoedens te formuleren; hoe om te gaan met mogelijke reacties; hoe het gesprek af te sluiten. Zij zijn alert op weerstanden en motivatie bij de collega en zijn zich bewust van hun (non)verbale communicatie en kwaliteiten/ontwikkelpunten in de gesprekvoering.

Voorafgaand aan de cursus bekijkt de deelnemer een e-learning, en maakt een voorbereidende module.

Wanneer en waar?

Keijzer en Van der Jagt organiseert deze cursussen in samenwerking met LINKH of een regionale opdrachtgever.

Doelgroep en groepsgrootte

De cursus is bedoeld voor EKC en huisartsen, de groepsgrootte is maximaal 14 deelnemers.

Duur van de cursus

De cursusduur is 4 uur.

Docent

De cursus wordt verzorgd door ervaren trainers die goed bekend zijn in de huisartspraktijk.

Meer weten?

Voor meer informatie mail naar Arie Keijzer;

arie@keijzerenvanderjagt.nl

Annuleringsvoorwaarden

Na ondertekening van de offerte door de regionale partner kan tot drie weken voor aanvang kosteloos worden geannuleerd. Binnen drie weken tot 1 week voor aanvang wordt 50% van het totaalbedrag in rekening gebracht. Bij annulering binnen één week betaalt u de volledige cursuskosten.

Wat is een EKC-vervolgcursus? 

De aanwezigheid van een Erkend Kwaliteits Consulent is een van de voorwaarden voor het accrediteren van nascholingsactiviteiten in huisarts-toetsgroepen. Om EKC  te worden moet je de EKC-basiscursus gedaan hebben. Na 5 jaar kun je je als EKC laten her-registreren als je 20 uur scholing hebt gevolgd op het gebied van onderwijs/kwaliteitsbeleid maken of organiseren

Kijk voor het actuele aanbod op www.keijzerenvanderjagt.nl