Zet je medewerkers in hun kracht

Huisartsen geven leiding aan praktijkondersteuners, doktersassistentes en aan collega huisartsen in de praktijk en in de toetsgroep. Werkgeverschap, de coördinatie van werkoverleg, taakdelegatie en coaching van de uitvoering van werkprocessen zijn aspecten die voor veel huisartsen nieuw en onbekend zijn. Leiderschap vereist praktische kennis, communicatieve vaardigheden en inzicht in eigen opvattingen en persoonlijk handelen. Een van de taken van de EKC  is het initiëren van nascholing binnen de eigen groep, en het opzetten van kwaliteitsverbeterplannen. Leidinggeven is een van de onderwerpen binnen dit kwaliteitsbeleid. In deze cursus wordt de gelegenheid geboden om leiderschapscompetenties te vergroten. Diverse aspecten van leidinggeven en coachen komen aan bod, zowel in theorie als in oefensituaties.

Waarom deelnemen?

In de EKC-vervolgcursus Leidinggeven 1 kwamen stijlen van leidinggeven en situationeel leiderschap aan de orde. In Leidinggeven 2 komt het werken met feedback aan bod. De feedbackregels worden toegelicht, evenals de toegevoegde waarde van effectieve feedback, de barrières en beperkingen. In oefensituaties kun je je deze techniek eigen maken. Het tweede onderwerp van de cursus is de gesprekscyclus: het functioneringsgesprek (ook wel jaargesprek genoemd) en het beoordelingsgesprek. Het te berde brengen van negatieve boodschappen en het bespreken van loopbaanperspectieven. Ook rond dit onderwerp wordt er geoefend. 

Wanneer en waar?

Keijzer en Van der Jagt organiseert deze cursussen in samenwerking met LINKH of een regionale opdrachtgever.

Doelgroep en groepsgrootte

De cursus is bedoeld voor EKC en huisartsen, de groepsgrootte is maximaal 14 deelnemers.

Duur van de cursus

De cursusduur is 4 uur.

Docent

De cursus wordt verzorgd door ervaren trainers die goed bekend zijn in de huisartspraktijk.

Meer weten?

Voor meer informatie mail naar Arie Keijzer; arie@keijzerenvanderjagt.nl

Annuleringsvoorwaarden

Na ondertekening van de offerte door de regionale partner kan tot drie weken voor aanvang kosteloos worden geannuleerd. Binnen drie weken tot één week voor aanvang wordt 50% van het totaalbedrag in rekening gebracht. Bij annulering binnen één week betaalt u de volledige cursuskosten.

Wat is een EKC-vervolgcursus? 

De aanwezigheid van een Erkend Kwaliteits Consulent is een van de voorwaarden voor het accrediteren van nascholingsactiviteiten in huisarts-toetsgroepen. Om EKC  te worden moet je de EKC-basiscursus gedaan hebben. Na 5 jaar kun je je als EKC laten her-registreren als je 20 uur scholing hebt gevolgd op het gebied van onderwijs/kwaliteitsbeleid maken of organiseren Kijk voor het actuele aanbod op www.keijzerenvanderjagt.nl