Trainingen zijn groepsgewijze bijeenkomsten waarin een bepaald thema aan de orde komt. Theoretische inzichten worden geboden en besproken, en verbonden aan training in vaardigheden. Doel, inhoud en opzet worden vooraf afgestemd met de opdrachtgever. Onderwerpen zijn bijvoorbeeld Leiderschap; Persoonlijke profilering en presentatie; Feedback en samenwerken; Spreken over sterven en dood; Visieontwikkeling.

Wordt aangeboden door Liesbeth en Arie