Supervisie is een begeleidingsvorm gericht op het onderzoeken van waarden, normen, opvattingen en gedragingen. Hoe denk ik, voel ik, handel ik, en waarom doe ik dat zo? Wat voor professional ben ik, en hoe neem ik mijzelf mee in mijn werk? De samenhang tussen denken, voelen en handelen staat centraal, in de context van het werk en het beroep.

Vanwege erkenning als NHG supervisor accreditabel voor 1 punt per uur.

Wordt aangeboden door Liesbeth